Mer du

Personlig utveckling

SAMTALSGRUPPER

Att träffas och samtala i grupp kan för många vara en väg att se dig själv och andra på ett nytt sätt. Framför allt att du genom samtal där du själv får insikter också kan bidra till andra genom att vara du! 

Att tillsammans påverka med stöd av er handledare i olika ämnen, funderingar, nyfikenhet, styrkor mm är ett härligt sätt att träffa nya individer och nya vägar/insikter.


En samtalsgrupp kan formas som pappagrupp, mammagrupp, beroendegrupp, ungdomsgrupp, livsfrågor, bokcirkel, självkänsla, relationer, attraktionslagen,      ......vad som helst!

Margaretha Tärnström finns med som stöd och mentor för dina frågor

Meddela om om du skulle vilja ta upp ett specifikt ämne. När gruppen består av minst 5 personer så startar vi. Jag mailar ut om det som är på gång.


Nu den 17 maj 2016 startar vi en samtalsgrupp som handlar om känslor.

 Kan jag uttrycka mina känslor? Hur reagerar jag på andras känslor? Är jag en ja eller nej-sägare? Vem bestämmer mitt liv? Min eller andras sanningar? 

Dela med dig av dina tankar och lyssna på andras. 

Vi startar med 5 ggr. Och vid behov fortsätter vi med samma ämne eller byter.

Kostnad 1000:- för 5 ggr á 2 timmar