Mer du

Personlig utveckling

Mindfulness


Lär dig bl a att minska din stress genom medveten närvaro här och nu!

 Genom att i en ökande grad försjunka i det förflutna eller oroa oss för en framtid som ännu inte inträffat, minskar våra möjligheter att ägna tiden åt det som sker här och nu. 

Träningen i medveten närvaro och att leva här och nu handlar helt enkelt om att bli medveten om var du är och tillåta dig att vara som du är….  här och nu.

Genom träning blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra egna reaktioner bättre, och vi kan därigenom börja göra mer kloka och aktiva val. Vilket innebär att vår valfrihet och flexibilitet ökar.

Vi lär oss att börja lyssna på oss själva och lär oss att agera utifrån vår egen inre sanning som finns i nuet i stället för att anpassa oss till livsmönster och andras val och åsikter. 

Träning i medveten närvaro här och nu medför också att din stress minskar, sömnen blir bättre, du kan hantera smärta bättre och din livskvalitet ökar.