Mer du

Personlig utveckling

HEALING

Healing kan vara många saker…

Ett skratt, en vänlig tanke... Omsorgen om en annan varelse. Ett uppmuntrande ögonkast. En kram! 

Detta kan ALLA bidra med. Och alla kan utveckla sin healingförmåga bl a genom positivt tänkande och därmed också positiva energier som får andra att må lite bättre och stärka dem på vägen.


Healing är också ett sätt att återskapa balansen i våra chakran (energipunkter) i kroppen. Det kanske har uppstått blockeringar på grund av stress eller oro. Det kan t ex vara olösta konflikter i sinnet som tar sig uttryck i smärta i någon form. Jag känner av ditt energiflöde och vid en störning kan jag lösa upp blockeringar så att energin får ett friare flöde i din kropp.


Jag arbetar med healing som ett verktyg för att hjälpa dig att hjälpa dig själv. Se Reiki och Healingterapin som kan få dig att lära känna dig själv och din kropp. Och att också lyssna till den.