Mer du

Personlig utveckling

Coaching

Ibland kanske du hamnar i situationer/ utmaningar inom arbete, relationer och andra livsområden där du inte vet hur du ska fortsätta. Ibland känns utmaningarna för stora och frågorna blir ”hängande”  i luften. Svaren finns hos dig själv men du kanske behöver hjälp för att finna dem?

Då kan en coach vara precis det du behöver. Coachen hjälper dig att ”återspegla”  det du verkligen behöver. Att hitta dina egna svar och resurser. Det gör att du blir redo att ta dig an livet och utvecklas på det sätt som livet utmanar dig på just nu.

Med sin intutiva förmåga och utbildning/erfarenhet av Livscoaching, KBT och ACT vägleder Margaretha dig att få ut mer av du!

Livscoaching


Förändring i livet?

Är det stor skillnad mellan din längtan efter hur du skulle vilja leva, och hur ditt liv faktiskt ser ut? 

Passar de här två pusselbitarna inte alls ihop?                                                                    

Då mår du kanske inte så bra mentalt, själsligt och andligt men även fysiskt.

Har du så mycket omkring dig att allting går, görs och tänks allt snabbare? Då det ännu viktigare att inte tappa bort dig själv på vägen!

Stämmer något av det som räknas upp nedan på dig? Då kan jag som livscoach hjälpa dig att förändra genom att vi tillsammans samtalar om det som tynger dig genom att hitta lösningar hos dig själv.

Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar framåt: ”Vad kan du göra nu? 

 • Du kanske skulle vilja förändra och förbättra dina relationer.
 • Du vill finna tillit och kraft till att gå vidare.
 • Du vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila.
 • Du skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera.
 • Du vill få fäste i förändringar i livet.
 • Du skulle vilja bli mer närvarande i det som är du, upptäcka och bejaka dig själv.
 • Du vill öppna dig för den du är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla och kunna sätta tydliga gränser.
 • Du vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje.
 • Du vill känna dig närvarande och delaktig i ditt liv.
 • Du vill finna ut vad du vill och upptäcka hur du kan förverkliga det som är just din potential

KBT

Kognitiv beteende terapi

Den populära och framgångsrika kognitiva beteendeterapin reparerar också trauman och upplevelser i livet, men fokuserar precis som livscoaching på nuet och på framtiden. Att gå till en kognitiv beteendeterapeut är bra om du till exempel vill bli av med blyghet, övervikt, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, fobier och flera andra tillstånd.

Du får ”öva” bort dina problem. Du utsätter dig själv för situationer som du tycker är jobbiga, i små doser först, sedan i stegrande svårighetsgrad. Du lär dig att prova alternativa tankar och beteenden för att ta dig förbi ditt grundproblem.

Om dina tankemönster är väl avpassade för situationen är de funktionella. Tankemönster som, på felaktiga grunder, är negativa eller orealistiska kallas dysfunktionellt tänkande. De leder ofta till negativa känslor och handlingsmönster som i sin tur gör att du mår dåligt.

Automatiska tankar dyker upp spontant och oreflekterat. De kommer mycket snabbt och passerar ibland medvetandet så hastigt att vi inte hinner lägga märke till dem, men trots det hinner de påverka känslor och handlingsmönster. De automatiska tankarna återspeglar våra grundantaganden och våra livsregler. Genom att lära oss att lägga märke till dem och pröva alternativa tankar kan vi påverka våra tankar och beteenden.

Som terapeut arbetar Margaretha tillsammans med dig som klient med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga.

ACT

Acceptens and Comittmens teraphy

”Commitment” (hängivenhet, förpliktelse) i ACT Coaching syftar till att motivera sig att agera efter ens ”värderade riktningar”. En viktig del av detta är att lära sig hantera misslyckanden och fortsätta trots dessa.

Till skillnad från klassisk KBT Coaching där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga, går ACT Coaching istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar.

En numera spridd ACT Coaching teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.

Det finns sex grundprinciper i ACT Coaching som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet:

 1. Kognitiv defusion: Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m.m. som självständiga objekt, snarare än en del av ens identitet.
 2. Acceptans: Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.
 3. Kontakt med nuet: Medvetenhet om häret och nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet.
 4. Observerande jag: Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.
 5. Värderad riktning: Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.
 6. Ändamålsenligt handlande: Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

KBT  samt ACT coaching innebär att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå det liv som önskas. KBT & ACT coaching ökar möjligheten för klienten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett möjliggörande tänkande.